? PROMOCJA ?

Koniec roku tuż, tuż... dlatego mamy dla WAS super PROMOCJĘ ?
Od 1 grudnia oficjalnie zbieramy ZAPISY na kompleksowe przygotowanie wniosków składanych do Urzędów Pracy początkiem ⤵️
2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣ roku !!! (tzw: wnioski na otwarcie firmy)

Dla pierwszych 10 osób, które zgłoszą się do NAS -10% !!!

Zapraszamy do współpracy-czas START 
 506-116-773 lub  504-734-223

24294444 1956850691247438 3046540185430328018 n

W ostatnim czasie weszły w życie 3 ważne zmiany w zakresie dotacji na ZAŁOŻENIE / ROZWÓJ firmy ze środków LGD:
 Wprowadzono możliwość finansowania ? kosztów zatrudnienia pracowników (w odniesieniu do miejsc pracy stworzonych w ramach ROZWOJU FIRMY z projektu) z udziałem innych środków publicznych, np. z Urzędu Pracy
 Wniosek o aneksowanie umowy o przyznanie pomocy (zawartej z UMWM) wymaga każdorazowo pisemnej opinii Rady LGD 
 Ostateczną decyzje o zmianę sposobu użytkowania obiektu ? należy dołączyć wraz z wnioskiem o płatność II transzy (w przypadku operacji trwale związanej z gruntem oraz gdy operacja zakłada podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa oraz gdy operacja zakłada zatrudnienie pracowników przez których praca świadczona będzie na terenie obiektu lub w jego części). 

Agencja Restukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyraziła zgodę na możliwość aneksowana umów zawartych przed terminem 20 lipca 2017 w zakresie zmiany zapisów na korzyść beneficjentów.

21587345 1925986864333821 3666240444222715746 o

Chcesz zaistnieć w „sieci” 
Nie masz pomysłu na promocję Swojej firmy 

Stworzymy dla Ciebie nowoczesny i skuteczny produkt, dzięki któremu zbudujesz wizerunek własnej firmy, a tym samym zwiększysz swoją sprzedaż! Potrzebujesz prostej strony internetowej, a może zaawansowanej platformy sklepu Internetowego? Szukasz Klientów poprzez fanpage na Facebook’u? Stworzymy dla Ciebie witryny, strony i programy które są czytelne i trafiają do potencjalnego Klienta. 
Nad promocją twojej firmy będą czuwać specjaliści od marketingu i reklamy wraz z niezawodnymi grafikami i informatykami, co przełoży się na skuteczność i jakość Twojej produktu 
Zadzwoń, napisz … a pomożemy Ci zaistnieć w Internetowym świecie tworząc dla Ciebie pełną promocję firmy. 
- 10% dla Klientów już współpracujących z Create & Business

Od 30.06.2017 do 31.08.2017 można składać wnioski w ramach Poddziałanie 3.4.4:  Dotacje dla MŚP. Typ projektów B Inwestycje MŚP – produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji. 

Przykładowe rodzaje projektów:

W   ramach   niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

 • energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
 • ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
 • innych urządzeń grzewczych, aniżeli wskazane powyżej, w tym m.in. urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych,
 • energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
 • biokomponentów oraz biopaliw II i/lub III generacji.

Od 31.03.2017 do 31.08.2017 można składać wnioski w ramach Poddziałania 1.2.1. „Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw”. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 173 240 000,00 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 100 000 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 25 000 000 PLN.

Podmiotami uprawnionymi do składania są:

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
 • jednostek naukowych,
 • uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji otoczenia biznesu.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

projekty badawczo rozwojowe createbusiness 2

 

W ostatnich dniach marca wystartowało dwanaście konkursów na uzyskanie unijnego dofinansowania, niezbędnego do realizacji niezwykle istotnych dla Małopolski zadań.
 Pieniądze w łącznej kwocie 1,31 mld zł zostaną skierowane na projekty prorodzinne i proekologiczne, rewitalizacyjne i oświatowe, rozwijające przedsiębiorczość, ale także przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu oraz poprawiające jakość usług zdrowotnych.
Wszystkie nabory rozpoczęły się 31 marca 2017, a konkursy zostaną rozstrzygnięte jeszcze w tym roku. Wyjątek stanowi nabór Gospodarka odpadami – SPR, który uruchomiony zostanie 27 marca. Wnioski o dofinansowanie poszczególnych projektów będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej www.erpo.malopolska.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego.

createbusiness nabory małopolska

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez Urzędy Pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

Maksymalna kwota o jaką można się starać to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia – tj. ok. 23 000,00 zł (kwota ustalana ostatecznie przez każdy Urząd Pracy). Fundusze te pracodawca może wykorzysta tworząc stanowisko pracy, na które jest zapotrzebowanie w firmie bądź doposażyć istniejące już stanowisko, poszerzając kadrę. Nie można otrzymać refundacji na łączone stanowiska pracy, tzn. zatrudniona osoba nie może pracować na dwóch odrębnych stanowiskach pracy, np. magazynier-sprzedawca.

refundacja doposażenie stanowiska pracy

Jedną z możliwości uzyskania dofinansowania na rozpoczęcia działalności gospodarczej są środki finansowe z Urzędu Pracy. Najważniejszym atutem tej dotacji jest jej BEZZWROTNY CHARAKTER, gwarantujący dodatkowo otrzymanie środków finansowych na konto przed ich wydatkowaniem, dzięki czemu nie ma konieczności „płacenia prywatnymi pieniędzmi” i czekania na ich zwrot. Plusem jest również SZYBKI TERMIN OCENY wniosku – który zamyka się przeważnie w 30 dniach.

ROZPOCZNIJ SWOJ BIZNES 3

 

 Listopad 2016 to czas, gdzie w niektórych Lokalnych Grupach Działania na obszarze woj. małopolskiego ruszają nabory na ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Można uzyskać nawet 300 000 zł dotacji! Chcesz wiedzieć czy w Twojej miejscowości jest możliwość ubiegania się o to dofinansowanie i jakie trzeba spełnić warunki? Przeczytaj poniższy artykuł.

Na chwilę obecną LGDy dokonują jeszcze zmian w zakresie procedur wyboru operacji oraz doprecyzowują definicję lokalnych kryteriów wyboru aby wykluczyć możliwość dwuznacznej interpretacji niektórych kryteriów. Zmiany jakie pojawiły się w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 25 sierpnia 2016r. wprowadziły nieco obostrzeń dla przedsiębiorców.


Uwaga!

NOWE WZORY DOKUMENTÓW – otwarcie działalności gospodarczej

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.


Podegrodzie 525, 33-386 Podegrodzie

Osoby do kontaktu:

Patrycja Pierzchała 506 116 773

Dorota Krajewska 504 734 223

NIP: 734-286-22-05

REGON: 364130812